Generalforsamling 2022

 

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:00

På skyttecenter Knivholt

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af Dirrigent

 2. Beretning af foreningens formand og evt. udvalg

 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

 4. Fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsen foreslår: Uændret kontingent

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af formand
  • På valg:
   • Michael Brandenhoff (Modtager genvalg)

 7. Valg af kasserer
  • På valg:
   • Henrik Braun (Modtager genvalg)

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg:
   • Rolf Holtegaard (Modtager genvalg)
   • Peter Birger Wolff (Modtager ikke genvalg)

 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  • På Valg:
   • Palle Jørgensen (Modtager genvalg)
 10. Valg af 1 revisor
  • På valg: 
   • Henning Madsen (Modtager genvalg)

 11. Valg af 1 revisorsuppleant
  • På valg:
   • Thomas Bjerrum (Modtager genvalg)
 12. Eventuelt

Dødsfald

Vort kære medlem og gode skyttekammerat

Thorbjørn Hansen

er desværre gået bort natten mellem torsdag den 4/11 21 og fredag den 5/11 21 efter længere tids sygdom

Thorbjørn bliver begravet i Norge, hans fædreland.

Thorbjørn var meget aktiv, indtil han blev syg, og var drivende kraft i at få startet Tjenestepistol igen.

Han vil blive savnet.

Æret være Thorbjørns minde.